دانلود زیرنویس فیلم های ترکی

فیلم های ترکی در ایران محبوبیت زیادی دارند. شاید دسته‌ای از عاشقان فیلم فقط فیلم های انگلیسی‌زبان یا اروپایی را دوست داشته باشند، اما باید قبول کنیم که شمار قابل توجهی از شهرونشدان ایرانی هم از فیلم های ترکی خوششان می‌آید.

در واقع فیلم های ترکی از نظر فرهنگی برای مردم ایران آشناتر هستند و تشابهات اجتماعی و فرهنگی و مذهبی بیشتری در آنها پیدا می‌کنند. ضمن اینکه آنها عموما مدرن و خوش آب و رنگ ساخته می‌شوند و ترکیبی از سنت و محیطهای لوکس شهری آنها را برای خیلی‌ها جذابتر می‌کنند. ضمن اینکه عده‌ای از ایرانی‌ها با گویش ترکی آشنا هستند و بیشتر فیلم را می‌توانند با زبان اصلی هم تا حد زیادی درک کنند.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Facebook